bgdein.ru

Безопасност по време на електрическата работа

Следвайте правилата, когато извършвате инсталационна работа с електротехник

Безопасност по време на електрическата работа. Полагане на електрически кабели в жилищни и икономически съоръжения, както и по време на разглобяването му - много обширна работа. Електрическите работи изискват специални умения, необходимо е да се спазват правилата за безопасност. За да се гарантира, че работата е била извършена по висококачествен начин, е по-добре да имате доверие на професионалистите в тяхната работа. Въпреки това, при определено минимално обучение и стриктно спазване на правилата за безопасност, е възможно самостоятелно да се извърши такава трудна работа като електрическата инсталация.

Капитанът, който полага електрическите кабели, е длъжен непременно да следва инструкциите, които предписват техниката за провеждане на безопасното електрическо свързване. Неспазването на мерките, посочени в инструкциите, може да доведе до токов удар. Известно е, че нивото на опасно напрежение за човек започва от 110V. В никакъв случай не трябва да забравяме променливото напрежение. Това създава по-голяма заплаха за тялото, отколкото обикновената, а дори и 42В може да стане смъртоносна. Водете електрическата работа под ръководството на специалист или нека професионалистът да извърши всички необходими действия.

По-рано беше споменато, че има специално разработен набор от правила. С строго спазване на това, вие можете безопасно за собствения си живот и за живота на близките хора, да извършвате почти всякакъв вид електрически инсталационни работи сами.

Какви са правилата за монтаж на електрически работи?Преди да стартирате електрическата работа, трябва да изключите захранването в електрическия панел. Винаги помнете, че напрежението може да се появи в стаята внезапно, в резултат на някаква грешка или спонтанно. Има вероятност за повреда на електричеството при ремонт на осветителни тела, полилеи, контакти и контакти. Електрическата работа е сложна дейност и опасна, затова следвайте инструкциите.

Важно е да се мотае до информацията за разпределителната централа, която работи, като се извършва електрическа работа. Този знак ще има, както е невъзможно, по пътя в жилищните сгради.Не използвайте инструменти без специална изолация. Липсата на напрежение по време на проверката изобщо не означава, че след известно време не може да се появи неочаквано.

За да избегнете повреда от остатъчното напрежение в окабеляването, особено при демонтиране на старата, е важно винаги да предпазвате ръцете си с изолационни ръкавици. На краката трябва да има обувки на дебели гумени подметки.

Свалете всички метални предмети и бижута.

В предприятията служителите преди приемането на работа без неуспех са инструктирани в предпазните мерки. Правилата за безопасност за електрическата работа винаги трябва да са подходящи и подходящи за реалностите на един модерен и непрекъснато променящ се свят.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден