bgdein.ru

Подробности от голямо значение

Каква е причината за популярността на Проваси? Колко важни са декоративните детайли? Отговорен търговски директор на марката Carlo Francolini на i Saloni WorldWide Moscow - 2012.

Класика в детайли. Игра на контрасти и новостите в Милано Express интервю търговски директор Provasi Francolinus Карло (Carlo Francolini). Предлагаме видео от щанда на марката на изложението i Saloni WorldWide Moscow - 2012.

Вижте видео канала 360.ru, абонирайте се за новини
и останете настроени!
Споделяне в социалните мрежи:

сроден