bgdein.ru

Електрическо окабеляване в апартамента Списък на необходимото оборудване и принципа на работа

Не е необходимо да бъдете опитен електротехник, който да разбере основните неща за работата на електрическите мрежи и успешно да приложи вашите знания на практика. Ако сте решени да станете майстор на всички сделки и да направите всички ремонти, включително и окабеляване себе си, тогава едно вълнуващо пътуване в света на електрическите мрежи трябва да започне с проучване на електрически схеми. Електрическата инсталация в апартамента отговаря на стандартите и затова не изисква творчеството.

Електрическа инсталация в апартамента

Стандартно окабеляване на апартамента

Най-важният елемент от всички кабели е щитът. Тя служи като "посредник" между вашия апартамент и разпределителното табло. Тези два клапата са свързани заедно с предпазител.

Клапата не е само едно устройство, а набор от необходими инструменти, които включват:

  • 1. Електрически измервателен уред
  • 2. Автоматични превключватели
  • 3. Спомагателни гуми, монтажна релса
  • 4. RCD (т.е. устройство за остатъчен ток)


Щитът е началната точка, от която ще трябва да изградите мрежа за захранване във всички помещения. Оформлението на електрическото окабеляване в апартамента, както вече споменахме, е стандартно, но варира в зависимост от броя на стаите, както и от натоварванията в мрежата.

Изплашили новодошлите, фразата "електропровод" просто означава два или три проводника: фазово, нулево и заземяващо проводник

Как се прави окабеляванеЩепселите, превключвателите, звънецът и т.н. са кабелни елементи, които са свързани чрез линии (няколко проводника) към щита. Свързването на всички елементи в една мрежа се нарича окабеляване. За да се направи по-просто: от главната електропровода е необходимо да се поставят "клонове" на конкретни потребители, т.е. изходи или ключове.

За окабеляване ще ви трябва монтажни кутии. Монтажната кутия е пластмасова чаша с капак и отвори за проводници. Вътре в клемната кутия има скоби, които свързват проводниците. Понякога няма скоби, а жиците в кутията трябва да са просто усукани и изолирани. Завинтването не е най-добрият начин, защото не е надежден. Опитайте се да свържете кабелите със скоби.

Всички повиквания, изходи, лампи и други потребители на електричество са свързани паралелно с окабеляването. Това се прави, така че ако потребителят на електроенергия не успее да функционира, другите продължават да функционират нормално.

Ако свържете потребителите в серия, тогава изключването им ще деактивира цялата мрежа

На практика паралелното свързване означава, че линиите се довеждат до кутиите за свързване и вече се развеждат от тях на различни устройства.

На какво да обърнете специално внимание

Чрез свързване на електротехник в паралелна верига е необходимо да се гарантира, че броят на потребителите (т.е. изходи, ключове, лампи и други) не надвишава допустимите. Ако устройствата, включени в мрежата, станат твърде много, тогава защитното устройство ще работи - и вашият апартамент ще бъде изключен от общата електрическа мрежа.

От това следва друго важно условие: защитното устройство трябва да бъде избрано правилно, в противен случай кабелът може да мига, да не може да издържи напрежението. По този начин, изберете прекъсвачите и изчислете напречното сечение на проводниците възможно най-внимателно.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден